Privacy en AVG/GDPR bewust zijn is ook voor jouw bedrijf van belang. Deze wet geeft je de verplichting om passende maatregelen te treffen.

Wat zijn die passende maatregelen voor jou?

In duidelijke stappen nemen we jou mee in de zaken die je als MKB bedrijf moet weten en regelen.

Tijdens Stap 1 vertellen we jou en jouw team hoe belangrijk het is dat je je gegevens beschermt. Je kan je data niet beveiligen achter een zwak of repeterend wachtwoord. Encryptie is belangrijk, maar wat is dat dan? En natuurlijk wat spreek je af met de personen waar je gegevens van opslaat en hoe ga je daar praktisch mee om.

In Stap 2 leggen we ons toe op de WERKGROEP AVG. We categoriseren de persoonsgegevens, ontdekken de hiaten en maken een roadmap BEVEILIGING. De aanbevelingen volgen we op in een apart programma.

De volgende stap 3 is een bevestiging van alles wat je geregeld en geleerd hebt. Er is 1 aanspreekpunt, de functionaris Gegevensbeheer, en hij of zij weet wat er moet gebeuren. In deze fase testen we met een interne audit of je klaar bent om kritische vragen te pareren. Je hebt het geregeld en bent zo op zoek naar een duidelijke bevestiging. Dit doen we met een tool van CID.

Na dit alles volgt Stap 4. De jaarlijkse bevestiging dat JIJ in control bent. Alle wijzigingen van het afgelopen jaar worden getoetst en je loopt de mogelijke risico’s na en kijkt of ze nog aanvaardbaar zijn.