De Informatiemanager

Om een goede Big Data strategie te ontwerpen in je MKB organisatie en ook tot uitvoering kan brengen heb je iemand nodig met focus op informatiemanagement. De informatiemanager. Iemand die zich in lagen van de organisatie over ruwe data en waardevolle informatie ontfermt. Iemand die jou begrijpt en jouw businessrules kan vertalen naar techniek. Iemand die de dingen die jij razendsnel in je hoofd analyseert, en in je buik voelt kan vertalen naar software, de software die je waarschijnlijk nu al hebt.

Krachten gebundeld

Binnen grote organisaties is dit vaak een vaste functie of misschien zelfs een team. Wij begrijpen best dat de meeste MKB bedrijven niet de omvang hebben om hiervoor iemand aan te nemen.

Toch mag dit niet de reden zijn om informatiemanagement aan alleen grote bedrijven over te laten.
Integendeel er liggen kansen die je niet mag laten liggen als MKB’er!

Jouw informatiemanager

Wij gaan je helpen door voor jouw organisatie de informatiemanager te zijn. En niet alleen voor jou maar we willen we graag voor iedereen in ons netwerk deze rol vervullen. Zo bundelen we de krachten en komt kennis en ervaring uit allerlei invalshoeken samen.

Multidisciplinair en afdelingsbreed

Informatiemanagement is iets dat iedere laag van de organisatie raakt. Het is daarom belangrijk dat de informatiemanager midden in de organisatie staat. Geen advies vanaf de zijlijn maar ultieme samenwerking om resultaten te bereiken.

Strategisch en tactisch

Op managementniveau gaan we op zoek naar de waarde die informatie heeft voor jouw bedrijf. We spiegelen dit met de doelstellingen die je voor je bedrijf al hebt liggen. Als informatiemanager maken we de vertaling naar een passende ‘Big Data strategie’.

In de aansturing maken we van de doelen, concrete maatregelen die door iedereen gedragen worden. We zorgen ervoor dat maatregelen goed geïmplementeerd worden en het juiste resultaat opleveren.

Operationeel

In de uitvoering houden we iedereen die met invoer of verwerking van informatie goed in de gaten. Alles wat er gebeurd moet werkbaar zijn en zo effectief mogelijk gebeuren. Door goed te luisteren naar iedereen in het bedrijf, creëren we een soepel samenspel waarin alle kansen benut worden.

Meer weten? Lees dan het artikel wat Flevozine, het zakenportal van Flevoland, hierover heeft geschreven. Of neem contact met ons op.