Bezig met de begroting van 2019? Staat data daarop?

Bij data op de balans denk ik aan het Kadaster. Zij steken veel tijd en geld in het gereedmaken en veredelen van hun data. Er gaan dus veel kosten zitten in die data om het op een goede manier gestructureerd inzichtelijk te krijgen. Logisch dat die data, wat eigenlijk het eindproduct is, op de balans […]