Het hebben van een complete digitale identiteit levert zowel de gebruiker als de dienstverlener voordelen op. De gebruiker ontvangt relevante informatie zonder dat de zoekopdracht heel specifiek hoeft te zijn. De dienstverlener op zijn beurt anticipeert eenvoudig op de volgende behoefte van een klant.

Hoe ga je als dienstverlener om met het verkrijgen van deze persoonsgegevens? En belangrijker nog: waarom is het nou zo slim om nu alvast over relevante data van je klanten te beschikken?

Blootgeven

Het opbouwen van een digitale identiteit kent twee kanten: wie in de toekomst relevante informatie in zijn zoekresultaten wilt behouden, moet iets van zichzelf blootgeven. Google kan niet raden wat voor jou de meest relevante berichten zijn.

Relevantie

Wie in de supermarkt nooit zijn klantenpasje laat scannen, hoeft geen relevante aanbiedingen in de mailbox te verwachten. Wanneer je aan het internet laat zien wie je bent, verzuip je in de toekomst niet in een stortvloed aan informatie.

Specifieke zoekopdracht

Ook mensen zonder digitale identiteit blijven op het internet natuurlijk zoekresultaten zien verschijnen, maar dan moet de zoekopdracht wel heel specifiek zijn. Beschikt het internet over data omtrent jouw profiel, dan ontvang je al snel relevante informatie zonder dat je zoekopdracht aan hele specifieke voorwaarden heeft te voldoen. Steeds meer informatie komt naar je toe, in plaats van dat je zelf informatie opzoekt.

Kant-en-klare informatie

De komende tien jaar krijgen we meer en meer kant en klare brokken informatie voorgeschoteld, toegespitst op onze situatie. Dat gebeurt vanzelf, naast je eigen zoekgedrag. Informatie die aansluit op jouw levensfase bereikt jou vanzelf.

Omgang met alle gegevens

Zoals ik al zei, kent het opbouwen van de digitale identiteit ook een andere kant. Mensen kunnen er angstig van worden. Want wat moeten anderen nu precies met jouw persoonsgegevens, hoe worden die beschermd? Hoe meer je van jezelf weggeeft, hoe makkelijker het voor mensen wordt om gaten voor jou in te vullen.

Puzzelstukjes

Jij legt zelf de ontbrekende stukjes van de puzzel van jouw klanten op de juiste plek. Houd daarbij wel rekening met de situatie zoals ik die hierboven heb geschetst. Je wilt het profiel van je klant kennen. Want zo kun jij als leverancier anticiperen op de volgende stap en helpen bij het zetten daarvan. Daar is het jou om te doen.

Regels

Helpen bij het zetten van die volgende stappen wil je vanzelfsprekend goed doen, maar er zijn wel regels aan verbonden. Vandaag spreek ik voor onze klanten tijdens een workshop over de stappen die je moet gaan maken voor de Persoons Gegevens Wetgeving. Beter bekend als de AVG en in Europese termen aangeduid als de GDPR.

Workshop in maart

In dit verband handig om te weten: op 12 maart gaat weer een workshop ‘Security & Privacy Awareness’ bij ons plaatsvinden. Het is belangrijk dat je met je klanten van tevoren goed afspreekt dat je hen wilt ondersteunen. Je kunt hun data en persoonsgegevens vervolgens gebruiken om relevante berichten te sturen rondom jouw dienstverlening.

Leg de data nu alvast vast

Misschien ben je nu nog niet zo ver om daadwerkelijk iets met die data te doen. Leg in ieder geval wel vast dat je die data straks mág gebruiken. Ben je over pakweg vijf jaar wel zo ver, dan ben jij in staat om relevante berichten te sturen naar je klanten. Deze manier van werken dwingt je om nu al stil te staan bij de data die jij wilt veredelen. Welke informatie zou jij willen verkrijgen over je klanten?