Actief in de agro sector? Speciaal voor klanten uit deze sector rollen we dit jaar een kennisplatform uit.

Kennis delen, dat is precies wat we op dit platform gaan doen.

Een groot deel van onze klanten bevindt zich in de agrarische sector. Ik zie hen regelmatig worstelen met de vraag hoe ze aanvullende informatie en kennis vergaren. Informatie die bij andere bedrijven uit de keten wel bekend is, maar waar zij geen toegang toe hebben.

Coins verdienen

Het bracht mij op het idee een platform te maken, een content peering platform om precies te zijn. Verschillende ketenpartners uit dezelfde sector die elkaar vinden en met elkaar praten. Met het delen van informatie op dit platform, verdien je agro coins. Vinden leden van het platform de informatie die jij hebt gedeeld heel waardevol? Dan krijg je daar waardering voor, in de vorm van coins.

Valide waarde

Wat je daar mee kunt? Op jouw beurt toegang krijgen tot informatie die voor jou weer heel relevant is. Ik zie het als een manier om valide waarde toe te kennen aan kennis. Wordt jouw kennis gevalideerd, dan koop je met een coin weer kennis terug. Delen en kopen, dat is het idee.

Nu gaan we van start

Het afgelopen jaar is het platform een aantal keer gepresenteerd aan onze klanten. 2018 is het jaar waarin het platform daadwerkelijk van start gaat. Enkele partijen participeren al, dit jaar gaan we stappen maken.

Niet alleen de boer doet mee

Waarom kwam ik hier niet eerder op? Meerdere klanten stelden mij immers deze vraag. Hoe kon ik in de breedste zin helpen? Simpel, door een kennisplatform op te richten. Op het platform gaat het niet alleen om het praktisch uitvoerende werk van agrariërs, ook de directe omgeving doet mee. Een accountant trekt immers heel andere conclusies uit het resultaat van een week aardappelen uit de grond trekken dan de boer zelf. De accountant wil weten of een bedrijf groeit of krimpt. Zit er opvolging in, voor een volgende generatie?

Diverse interpretaties

En wat te denken van een bouwbedrijf? Is een stijgende lijn te zien in het werk van de agrariër op zijn locatie? Dan is mogelijk een extra schuur nodig. Uiteindelijk destilleert iedereen de informatie op zijn of haar eigen manier. Hoe je bedrijven kunt helpen duurzamer te gaan werken, is nog zo’n ander voorbeeld. Een bedrijf dat in de winter de meeste energie verstookt, heeft in die maanden niets aan haar zonnepanelen. Is daar een slimme oplossing voor te bedenken?

Meedoen

Op het platform bestaat behalve voor het delen van informatie ook volop ruimte voor discussie en gesprek. De naam is trouwens Agro Knowledge Factory. Dat leek me wel toepasselijk. Aansluiten? Dan krijg je van mij de inloggegevens. Rond de zomervakantie verwachten we definitief van start te gaan.

Iets heel anders, maar mogelijk ook voor jou interessant: de workshop over ‘Security & Privacy Awareness’ die we op 6 februari bij Buro Flevo verzorgen. In deze workshop praten we je bij over de eisen waaraan je volgens de GDPR wetgeving moet voldoen.