Op 23 mei jl. tijdens de presentatie, op de ICT Xperience day bij Flevo ict, hebben wij het gehad over data delen in het team, gericht op de interne organisatie. Dit is heel belangrijk, maar ook hebben wij kort gesproken over extern gericht samenwerken en data delen, dus in de keten.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking tussen partijen die opeenvolgend met elkaar samenwerken en waarde toevoegen aan 1 product of dienst. Er is geen directe zakelijke afspraak, maar indirect ben je gezamenlijk wel verantwoordelijk voor het tot stand komen van een product of dienst.

Verandering is goed

We delen als bedrijf niet graag onze data en houden onze data het liefst binnen de muren van ons pand. Toch is er op dit moment een omslag gaande en wordt data delen, een deel van je bedrijfsvisie. Want waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Welke waardetoevoeging kun jij doen? Gaat het om jou als bedrijf en de waarde die jij toevoegt aan een product of dienst die je verkoopt? Of kijk je verder dan dat en draait het om het product of dienst die je verkoopt? Als de waarde die jij toevoegt aan het product of dienst kan blijven kleven in de keten dan wordt het voor jou ook mooier.

De data laten kleven aan je product of dienst is super interessant als je dat bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Want jouw leverancier voegt data toe, jij voegt data toe, jouw klant voegt zijn data toe. De keten waarin data wordt toegevoegd wordt steeds langer. En het product of de dienst steeds waardevoller, ook voor jou!

Voorbeeld: de aardappel

Een akkerbouwer zal er voor zorgen dat een aardappel onder de zo goed mogelijke omstandigheden gepoot wordt en kan groeien. Hij zal ervoor zorgen dat de aardappel voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een consumptieaardappel. Na het oogsten worden de aardappels opgeslagen, totdat ze vervoerd zullen worden naar de aardappelverwerker. De verwerker zorgt ervoor dat de aardappels verwerkt en verpakt worden in handige porties. Na de verwerking worden de aardappels vervoerd naar de winkel waar de klant uiteindelijk de zak in zijn winkelwagen legt en thuis gaat bereiden.

Tijdens elke stap in het proces wordt er data toegevoegd aan de aardappel, de waardetoevoeging aan het product. En ja, zelfs de supermarkt kan een toevoeging doen door bijvoorbeeld een recept te te voegen en op die manier upsell creëren.

Als je dus om een product heen, informatie-, kennis- en datatoevoegingen kunt doen, het liefst geen generieke maar specifieke toevoegingen. Kun je daarmee zorgen dat de aardappel zijn waarde behoudt vanaf het poten tot aan de energie die de aardappel levert aan de consument.

Buro Flevo en keten samenwerking

Vanuit Buro Flevo hebben wij onszelf de opdracht gegeven om zulke concepten te bedenken en onze klanten te helpen in het structureren van de data.

Welke data heb je, en vanuit welke invalshoeken kun je de aanwezige data bekijken?

Wij hebben daar onze standaard systematiek voor. Eén daarvan is dat je van tevoren duidelijk een strategie moet neerzetten. Welke manier gebruik je om data te verzamelen en om je bedrijf te voeren?

Dit doen we door middel van een business canvas en vervolgens kijken we volgens welke regels, de business rules, je dit doet. Dit zijn 2 belangrijke items die wij nu gebruiken bij Buro Flevo. Van daaruit kunnen wij je helpen om vast te stellen welke technologie je moet gebruiken om de volgende stap te zetten.

Onze ervaringen

Inmiddels hebben wij bij enkele klanten een business canvas ingevuld. Hierbij werd duidelijk, welke gebieden meer aandacht behoeven om meer informatie boven te krijgen. Er zijn ook klanten die al bezig zijn met data verzamelen over hun product of dienst, zodat de data steeds waardevoller wordt en meer waarde oplevert voor het bedrijf. Voor bedrijven is het een leertraject om te bepalen welke data wel bruikbaar is en welke data niet.

Uitdagingen

Wij zijn op zoek naar meer uitdagingen zodat we onze kennis en ervaring kunnen inzetten om JOU te helpen en blij te maken. Dus schroom niet en neem contact met ons op. In een vrijblijvend gesprek vertellen wij graag meer over de mogelijkheden.